BARNYARD LOYALTY CLUB
 
 
ENQUIRIES
Book online through our website
or telephonically
Musiekskuur
@ Pretoria Barnyard Theatre / Pretoria-Barnyard-teater
Musiekskuur (Musiek Skuur)
Shows at Musiekskuur Vertonings by Musiekskuur
Musiekskuur is a new - 116-seater - multifunctional entertainment venue located on the *upper floor of The Pretoria Barnyard Theatre
(in the Parkview Shopping Centre, Moreleta Park, Pretoria East).

The smaller size of Musiekskuur enables Pretoria audiences to experience
more exclusive shows and theatre productions by popular South African singers,
musicians and performing artists.
Musiekskuur is 'n nuwe, veeldoelige vermaakvenue (met 116-sitplekke) geleë op die *boonste vlak van die Pretoria-Barnyard-teater
(in die Parkview-sentrum, Moreletapark, Pretoria-Oos).

Die kleiner grootte van Musiekskuur stel Pretoria-gehore in staat om meer
eksklusiewe vertonings en teaterproduksies deur gewilde Suid-Afrikaanse
sangers, musikante en vermaaklikheidskunstenaars te geniet.

Birthday Parties
& Private Functions
Verjaarsdagpartytjies
en Privaatfunksies
Musiekskuur is ideal for parties and private functions, with multifunctional facilities including: Musiekskuur is 'n ideale bestemming vir partytjies en privaatfunksies, met veeldoelige geriewe wat die volgende insluit:
 • audio-visual equipment
 • private foyer
 • own bar
 • bathroom facilities
 • a warm rustic atmosphere with a view over Pretoria East
 • undercover furnished deck
 • oudiovisuele toerusting
 • privaat onthaalarea
 • eie kroeg
 • badkamer-fasiliteite
 • warm, rustieke atmosfeer met uitsig oor Pretoria-Oos
 • gemeubileerde onderdak-dek
The Musiekskuur theatre seats and tables are easily transformed (or removed) to cater for any party, function or event. Die teatersitplekke en tafels kan maklik herrangskik (of verwyder) word om Musiekskuur te omskep vir enige partytjie of funksie.
*Please note: Musiekskuur is located on the upper floor of The Pretoria Barnyard Theatre and is only accessible via a staircase. *Let asseblief: Musiekskuur is geleë op die boonste vlak van die Pretoria-Barnyard-teater en slegs toeganklik via trappe.
FOR VENUE HIRES AND FUNCTIONS CONTACT:
tom@barnyardtheatres.co.za
or 012 368 1555
VIR VERHURINGS EN FUNKSIES, KONTAK:
tom@barnyardtheatres.co.za
of 012 368 1555

VIDEO(click to play)
MUSIEKSKUUR PHOTOS(click images to enlarge)
Musiekskuur (Musiek Skuur) Shows
QUICK CONTACT
© 2017 THE BARNYARD THEATRES. ALL RIGHTS RESERVED. DISCLAIMER PRIVACY POLICY